12

PROČ JE GRAFICKÝ DESIGN
PRO BYZNYS DŮLEŽITÝ

„Tvář nápadu a myšlenky.“

Grafický design vyjadřuje problémy,
ztvárňuje nápady, prezentuje nabídky, které potřebují POZORNOST.

Grafický design (GD) již neslouží jen politice, propagandě a pokroku jak tomu bylo počátkem 20. století. 
Již nemusí za každou cenu propagovat a vyjadřovat nějaký záměr, není jen pro něco a někoho.

Je důležitý pro komunikaci a budování vztahu

OTOČ

s vašimi zákazníky, klienty,

ale také se čtenáři, posluchači, uživateli, hosty, účastníky, aktéry, obyvateli, kolegy...

S GD vzniká vizuální komunikace,

OTOČ

která utváří podobu již danému obsahu,

jehož další úpravou vzniká nová forma a poutavý styl sdělení.

„Obal prodává a na detailu záleží.“

1

Pomáhá k úspěšnému podnikání – prezentuje úspěšné podnikání.

Vytváří brandovou identitu a lákavě prezentuje služby i produkty..
Vizuálně představuje cíle, vize, mise i hodnoty podnikatele a jeho nabídky. 

2

Ovládá energie.

Cílí na emoce, nabízí řešení, vžívá se do pocitů cílového zákazníka.

3

Podporuje vznik nových nápadů a myšlenek.

Dělí se o hodnoty a pomáhá lidem jim porozumět a přijmout je.

4

Zodpovídá za vzhled veškeré prezentace a to nejen brandu.

Je důležitým nástrojem a zárukou dobrého marketingu. Web, newsletter, vizitka, letáček, logo… vše je sjednocené a rozeznatelné. Ovlivňuje prezentaci každé věci, její výsledek, prodej a finance.

5

Usnadňuje komunikaci – činí věci srozumitelnějšími.

GD je způsob komunikace a jazyka, kterým promlouvá ke klientům.
Slouží představě a pomáhá orientovat se ve vybraném prostředí.
Svou jasností, čitelností a přehledností předává potřebnou informaci.

6

Prezentuje, identifikuje nabídku a kvalitu.

Pestrostí, odlišností a schopností zaujmout na první pohled. Zabalí a odprezentuje cokoliv – službu, produkt, výzvu, propagaci… Demonstruje funkčnost a přínos. Dokáže zaujmout natolik, aby se oslovené publikum chtělo dozvědět něco více. 

7

Oslovuje cílovou skupinu – cílí na zákazníka, informuje klienty. 

Spouští řetězovou reakci interakcí publika. Dokáže přesvědčit k další konverzi. Informuje o něčem, co by někdo měl rád, nebo si myslíme, že by to měl rád, nebo si myslíme, že to někdo chce mít.

8

Upozorňuje na nabídku i problém, které vyžadují pozornost.

Nabízí řešení, pomáhá lidem nalézt cestu a pochopit užitek.
Využívá kampaně i strategické umístění (online bannery, reklamní plochy, časopisy…)

9

Podporuje akce a výzvy. 

Otevírá pozitivní i negativní diskuze. Doprovází volby a vymýšlí další plány. Je dílčí částí, která rozhoduje osudu nabídky.

10

Slouží realitě a obohacuje náš každodenní život. 

Je začleněn do společenského života a všech jeho oblastí.
Od aerolinií po zubaře. od baletu po zoo, od symbolů na dveřích po titulky u videí. Vyjadřuje a ukazuje různorodost kultur. 

11

Nabízí komfort, radost a uspokojení pro kohokoliv.

Pro zákazníka klienta, klienta designéra i samotného designéra.
Je úžasnou stránkou lidského bytí. Spojuje lásku a hojnost.

12

Často je v první linii v boji o trh.

Přizpůsobuje značku nebo produkt novým požadavkům, představám.
Pomáhá odlišit od konkurence. Vybízí ke spolupráci.

Designéři jsou ve své podstatě umělci.

OTOČ

Tvoří

-> podle svých představ
-> pro jiného designéra
-> podle požadavků klienta

Lidé z marketingu si ve většině případů myslí,
že GD je pouhou funkcí marketingu.

OTOČ

Grafičtí designéři přirovnávají GD k umění.

Historii mluví o GD jako o horečce s krátkým trváním 🙂

V současné době se grafický design stává "multivědním" oborem,

OTOČ

který propojuje a spolupracuje

s animátory, ilustrátory, webaři, hudebníky, herci, interiérovými designéry i architekty.

Designéři, jsou nuceni přizpůsobit se globálnímu hospodářství.

OTOČ

Neplatí, že

velké grafické studio je lepší než designér freelancer.
Je potřeba si umět vybrat 🙂

DESIGN TRENDY časopisy:
BEOPLE, EMIGRE, RE-MAGAZINE, ZEMBLA

ČÍM VÁM MOHU VYLADIT VÁŠ BYZNYS?

„Věnujte prezentaci svého brandu stejnou péči, jako při jeho budování.“

back to top